Op welke vergoeding heb je recht na een bedrijfsongeval?

Op welke vergoeding heb je recht na een bedrijfsongeval?

11 August 2022 Off By Hyke

Als werknemer of zzp'er, ben je tijdens de uitvoering van je werkzaamheden op ieder moment blootgesteld aan bepaalde risico's. En al hoop je nog zo erg dat het jou nooit overkomt, een bedrijfsongeval is nooit helemaal uit te sluiten. Het spreekt voor zich dat een bedrijfsongeval veel voor je teweeg brengt en het is ook volkomen normaal dat je niet precies weet wat je te doen staat. We geven je hieronder graag even mee waar je rekening moet mee houden als slachtoffer in een bedrijfsongeval.

Wat verstaan we onder een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval, of om een andere term te gebruiken arbeidsongeval, duidt iedere gebeurtenis aan tijdens de werktijd waarbij een werknemer verwondingen oploopt of in het slechtste geval zelfs komt te overlijden. Je kunt hierbij denken aan een val van grote hoogte, aan het struikelen over een losliggend voorwerp of aan het zich verwonden bij het gebruik van gereedschap bijvoorbeeld. Dit zijn helaas nog maar enkele voorbeelden, een volledige lijst opmaken zou onbegonnen werk zijn.

Is de werkgever hiervoor aansprakelijk?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eigenlijk eerst het antwoord op een andere vraag kennen. Heeft de werkgever op alle vlakken voldaan aan de zorgplicht? Het is namelijk niet zo dat in het geval van een bedrijfsongeval de werkgever altijd als aansprakelijk kan bestempeld worden. Dit is wel zo als niet aan de zorgplicht werd voldaan, met andere woorden als niet voldoende maatregelen werden getroffen om de veiligheid van de werknemers te verhogen. Werd niet voldaan aan die zorgplicht, dan is de werkgever aansprakelijk.

Wat met de vergoedingen waar je recht op hebt?

Een schadevergoeding bij bedrijfsongeval valt onder de letselschadevergoedingen. Je krijgt dus een vergoeding voor de schade die je geleden hebt door het ongeval. Wanneer de werkgeversaansprakelijkheid kon worden vastgesteld, is het de werkgever die in deze vergoeding zal moeten voorzien en de meeste werkgevers zijn daar ook wel voor verzekerd. Naast een letselschadevergoeding kun je ook in aanmerking komen voor het verkrijgen van smartengeld. Om de vergoedingen te kunnen claimen, doe je best beroep op letselschade advocaat Rotterdam. Als specialist in letselschade maakt hij voor jou een goed onderbouwd dossier op en zorgt hij ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt. De procedure om letselschade vergoed te krijgen kan lang aanslepen en kan met de nodige hindernissen gepaard gaan. Zorg er dus steeds voor dat je zoveel mogelijk waardevolle informatie in handen hebt. Medische attesten, foto's van de plaats van het ongeval en een lijst met de namen van getuigen zullen je al een heel eind verder helpen. Je advocaat weet wat hiermee te doen.